ClickCease Skip to main content

Wat is zijn marges?

Op een pagina loopt de tekst meestal niet helemaal door tot de randen. Er zit een witruimte (in de vorm van een strook) tussen de tekst en de paginarand, dat is een marge. Die marge bevindt zich aan de zijkanten, bovenkant en onderkant van de pagina. De marge is belangrijk voor de lezer van de tekst. Wanneer de tekst helemaal ‘uitgevuld’ is tot de randen oogt dat overweldigend. De lezer is dan minder gemotiveerd om de tekst helemaal te lezen, terwijl dat juist je doel is. Bij de opmaak van een tekst houdt de vormgever dus rekening met een minimale marge die ‘lucht’ geeft aan de tekst. Als een document vormgevingseisen heeft, kan er ook een eis zijn voor die marges. Bijvoorbeeld dat ze aan alle zijden minimaal 2 cm breed zijn. Dat komt vaak voor bij tenders, want op die manier zorgt een opdrachtgever ervoor dat elk bedrijf evenveel tekst op een pagina kwijt kan.