ClickCease Skip to main content

Wat zijn vormgevingseisen?

Als een bedrijf documenten aan / in moet leveren, kan de opdrachtgever eisen stellen aan de vorm. Die vormgevingseisen (of vormeisen) beschrijven waar de opmaak van een document aan moet voldoen. Denk aan het papierformaat, het lettertype, de fontgrootte, de breedte van de marges en het kleurgebruik. Maar ook regelafstand en of hoeveelheid tekens moeten wel eens aan eisen voldoen. Daarnaast bepalen de vormgevingseisen of een voorblad en inhoudsopgave toegestaan zijn. Ook kunnen er eisen zijn voor het gebruik van een huisstijl, bijvoorbeeld via logo en bedrijfsnaam. Bij aanbestedingen en tenders zijn de vormgevingseisen heel belangrijk. Wanneer het document daar niet aan voldoet, heeft de opdrachtgever het recht om het document niet te beoordelen. Dan valt alle inhoud van de tekst in het water, omdat de vormgeving niet volgens de regels is.